Song Ngư (20/2 - 20/3): Lý trí hơn nữa

Có rất nhiều Song Ngư đang cảm thấy bị giằng xé giữa những ý muốn trái ngược nhau. Nếu là trong chuyện tình cảm thì rất có thể bạn đang có suy nghĩ "đứng núi này trông núi nọ". Từ trước tới nay bạn vốn thuộc tuýp người hành động theo bản năng, tin vào cảm xúc của mình. Tuy nhiên đây lại không phải lúc Song Ngư nên nghe lời trực giác mách bảo.
"Thần hộ mệnh" của tuần: Bảo Bình